Samenwerking met de opdrachtgever

Een bijzonder gebouw ontstaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de stedenbouwkundige en de uitvoerende partijen. In het ontwerpproces vervult de opdrachtgever een cruciale rol. Door daarin kritisch naar de wensen van de opdrachtgever te luisteren, komen we regelmatig met onverwachte oplossingen. Met behulp van onze ervaring en ideeën op het gebied van licht, ruimte en de routing, streven wij naar een ontwerp dat verder gaat dan de formele eisen. Hierin gaan wij de discussie niet uit de weg, waardoor we samen met de andere betrokkenen alles uit een project kunnen halen wat erin zit.