• Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur
  • Zorgzame architectuur

Zorgzame architectuur

Ede

Locatie: Bunschoterweg Ede

Programma: Zorgappartementen met gezamelijke voorzieningen

Opdrachtgever: CIBIT

Ontwerp: 2003

Projectstatus: Prijsvraag

Toelichting: De locatie van de prijsvraag bevindt zich op de overgang van de Gelderse Vallei en het Veluwse Massief. Het huidige hoogteverschil is manifest gemaakt door het maaiveld op te tillen. Zo ontstaat een park voor alle omwonenden. Alle aan de zorgvoorziening gerelateerde ruimten zijn gesitueerd onder dit parkniveau en worden ontsloten vanuit een uit het park gesneden plein. Het institutionele karakter is vermeden door het wonen op te vatten als paviljoens in dit opgetilde park.