• Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro
 • Woongebouw Figaro

Woongebouw Figaro

Utrecht, Leidsche Rijn

4500 m²

Locatie: John Coltranestraat Leidsche Rijn Utrecht

Programma: 104 appartementen met parkeervoorziening en commerciële ruimtes

Opdrachtgever: Stichting Bo-Ex ’91

Aannemer: Reinbouw B.V.

Ontwerp: 2004-2009

Bouw: 2011-2012

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: In Terwijde-Zuid ligt de spoorzone die gekenmerkt wordt door een simpel, rechtlijnig stratenpatroon en strakke bouwblokken. Dwars door dit gebied loopt de “scenic walk”, een route waarlangs de bouwblokken zich openen naar de passanten en waar interessante zichtlijnen ontstaan. Wij hebben 3 bouwblokken ontworpen. Om het rigide statenpatroon en de robuuste bouwblokken te verlevendigen hebben we een patroon van verticalen en horizontalen over de gevel geprojecteerd. Door het gebruik van een steen met zowel een gladde lichte zijde en een grove donkere zijde, kunnen we met één steen het hele plan maken. Door twee soorten ramen toe te passen (brede en smalle) en deze soms te laten verspringen ontstaat er een spel van verticale lijnen die soms wel en soms niet doorlopen.