• Woningen Hoef Weide
  • Woningen Hoef Weide
  • Woningen Hoef Weide
  • Woningen Hoef Weide
  • Woningen Hoef Weide
  • Woningen Hoef Weide

Woningen Hoef Weide

Utrecht, Leidsche Rijn

Locatie: Sambalweg e.o. Hoge Weide, Utrecht

Programma: 10 grondgebonden woningen en 11 zorgeenheden

Opdrachtgever: Plané Vastgoedontwikkeling

Ontwerp: 2015

Bouw: 2016-2017

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: De Hoefweide bestaat uit een bouwblok van 14 woningen. Het beeldkwaliteitsplan vraagt een diversiteit aan verschijningsvormen van woningen binnen een bouwvlek. Wel dienen de ontwerpen van alle woningen op elkaar afgestemd te zijn. Doordat in de hele wijk kleurstelling en verschijningsvorm van woningen vooraf bepaald is, ontstaat er een eenheid in de wijk zonder dat alle woningen hetzelfde zijn. Aan de noordzijde van het bouwblok worden 4 woningen bestemd voor beschermd wonen (11 zorgeenheden). Hier komen mensen te wonen met een verstandelijke beperking. De mensen worden hierin begeleid vanuit een zorgaanbieder. Door gebruik van verschillende tinten metselwerk en variatie in het toepassen van gekeimde vlakken c.q., kaders ontstaan duidelijk verschillende architectonische eenheden.