• Wonen met Statuur
  • Wonen met Statuur
  • Wonen met Statuur
  • Wonen met Statuur

Wonen met Statuur

Ede

Locatie: Simon Stevin Kazerne Veld 5a, Ede

Programma: 21 grondgebonden woningen

Opdrachtgever: Onis Vastgoed

Ontwerp: 2018

Bouw: 2019-2020

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Kleinschalig, informeel en groen. Dat zijn de eerste kenmerken van deze locatie. Hier woon je aan het bospark, het heidepark, een groenstrook met monumentale bomen of aan een meanderende laan met een brede bosrijke berm. In welk huis je ook woont, het landschap ligt er altijd aan je voeten. Gebiedseigen beplanting en de oorspronkelijke hoogteverschillen maken de geschiedenis van de plek beleefbaar. Tegelijkertijd zijn de woningen gericht op de toekomst: levensloopbestendig en duurzaam. Stevig verbonden met hun omgeving zijn de woningen toonbeeld van eenheid in verscheidenheid. De stedenbouwkundige configuratie van SSK5a laat het landschap spreken. De vrijstaande woningen evenals de twee-onder-een-kapwoningen zijn optimaal georiënteerd op het groen en de zon.

Het landschap komt eveneens dicht bij de woningen door een grote overstek aan de voorgevel. De ruimte onder de overstek, precies op de overgang tussen binnen en buiten, kan worden ingevuld als erker, balkon of terras. Bewoners kunnen kiezen uit een breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden om deze bijzondere binnenbuitenruimte naar eigen wens in te vullen. Elke woning krijgt zo een eigen karakter, een individuele uitstraling aan de straatzijde, evenwel binnen een harmonieus totaalbeeld. De overgangen tussen openbaar en privé versterken eveneens de relatie met het landschap. Hagen sluiten aan op de stevige groenstructuur van de wijk.

De woningen sluiten niet alleen zorgvuldig aan op het landschap, ze maken er ook slim gebruik van. Een unieke kwaliteit van het gebied is de hooggelegen zandgrond. Die maakt het mogelijk om op eenvoudige en goedkope wijze de woningen uit te rusten met een kelder; een milieuvriendelijke en energiezuinige uitbreiding van 200 m3. Het vrijkomende, waardevolle zand kan op een uitstekende manier elders gebruikt worden als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld bestratingen.

Het beeldkwaliteitsplan vraagt om een afwisselend beeld met meerdere woningtypes. Binnen de beoogde verscheidenheid hebben wij gezocht naar verbinding, rust en harmonie. Het gedifferentieerde beeld ontstaat door de verschillende woningtypes (vrijstaand en twee-onder-een-kap), de situering op de kavel en de verschillende kaprichtingen.
Differentiatie ontstaat ook door rekening te houden met veranderende wensen van de bewoners, nu en in de toekomst. Zo kunnen bewoners in de vrijstaande woningen hun eigen programma samenstellen. De woningen bestaan in de basis uit drie elementen: ontsluitingszone, de garage/berging die binnendoor bereikbaar is en het vrij indeelbare hoofdvolume. Deze hoofdopzet maakt diverse uitbreidingen en aanpassingen mogelijk, zonder dat daarvoor delen van het hoofdvolume of de garage/berging opgeofferd hoeven te worden. Een volledig slaapprogramma, bijvoorbeeld, kan eenvoudig worden toegevoegd zonder het bestaande deel aan te passen. Deze flexibiliteit creëert niet alleen verscheidenheid in de woningen, maar ook in het type bewoner. Levensloopbestendigheid is gegarandeerd. Bij een groot programma op de begane grond kan het hoofdvolume eventueel lager worden uitgevoerd.

De woningen hebben een divers voorkomen en zijn flexibel indeelbaar, maar zijn toch duidelijk familie van elkaar door een stoere vormentaal en duurzame materialen. Onder de overstekken wordt altijd hout toegepast, zonnepanelen zijn zorgvuldig mee ontwerpen in het dakvlak en het gebruikt van terughoudende, natuurlijke kleuren, maakt dat er een eenheid in verscheidenheid ontstaat. Het resultaat is een rijk ensemble van slimme woningen die passen in hun landschappelijke omgeving en inspelen op de wensen van de hedendaagse woonconsument.