• Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen
  • Skoaterwald Heerenveen

Skoaterwald Heerenveen

Heerenveen

Locatie: Annie Zernikeweg e.o. Heerenveen

Programma: 58 eengezinswoningen

Opdrachtgever: Bemog Zwolle b.v. Le Clercq planontwikkeling b.v.

Aannemer: Jorritsma Bouw

Ontwerp: 2009-2010

Bouw: 2010-2011

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Het bouwblok in het plan Skoatterwald wordt gekenmerkt door de twee deelgebieden waartoe het behoort. De westzijde grenst aan het gebied het Eilandenrijk. Deze zo genoemde Waterrandwoningen zouden een statige wand moeten vormen als decor voor het Eilandenrijk. Aan de oostzijde sluiten de singelwoningen aan op de minder formele sfeer van de watervelden.