• Polsbroek
  • Polsbroek
  • Polsbroek
  • Polsbroek
  • Polsbroek

Polsbroek

Polsbroek

Locatie: Polsbroek

Programma: 6 woningen in erfachtige setting

Opdrachtgever: W. de Wit, Linschoten

Ontwerp: 1999

Projectstatus: Ontwerp

Toelichting: Aan een landelijk weggetje met lintbebouwing van boerderijen en huizen in het Groene Hart, bood het bestemmingsplan op het achterterrein van een nieuwe woning ruimte voor een grote opslagloods. In plaats daarvan wilde de opdrachtgever er graag huizen bouwen. Wij stelden een concept voor waarin het achterterrein wordt opgevat als boerenerf en de vijf te bouwen woningen als stalgebouwen.