• Landelijk wonen
  • Landelijk wonen
  • Landelijk wonen
  • Landelijk wonen

Landelijk wonen

Doetinchem

Locatie: Doetinchem, Dichteren

Programma: 12 woningen aan een erf

Opdrachtgever: Ten Brinke Bouw b.v.

Ontwerp: 2001

Projectstatus: Studie

Toelichting: Landelijk wonen was het thema voor deze uitbreidingswijk Dichteren in Doetinchem. We hebben geprobeerd om verder te gaan dan alleen maar een beeld te creëren van op boerderijen lijkende woningen, maar ook een landelijke manier van wonen. Een aantal begrippen die we daarbij gehanteerd hebben:
1. achterom binnenkomen (klompenhok)
2. informele routes
3. grote objecten in het landschap
4. erf (halfverharding, grind)
5. hagen, wilgentenen als erfafscheiding
6. open loodsen voor stalling van auto’s
7. hoofdgebouw (boerderij en bijgebouwen)