• H-flats
  • H-flats
  • H-flats
  • H-flats
  • H-flats

H-flats

Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn
Programma: 153 appartementen
Opdrachtgever: De Goede Woning
Aannemer: Bouwbedrijf Nikkels
Ontwerp: 2019-2022
Bouw: 2022-
Projectstatus: in uitvoering, eerste H-flat opgeleverd maart 2024
Toelichting: Voor TVA begon dit als een opdracht voor een grootschalige renovatie van de kenmerkende H-flats, maar al snel bleek dat er op bouwfysisch en bouwtechnisch grote ingrepen nodig waren om te voldoen aan de moderne eisen dat sloop en nieuwbouw de enige optie was. Maar dan wel met behoud van het karakter en de herkenbare vorm van de H-flats.