• Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank
 • Enschede Bijvank

Enschede Bijvank

Enschede

Locatie: Enschede Bijvank

Programma: 56 eengezinswoningen in zowel sociale huur, dure huur als koopsector.

Opdrachtgever: Woningstichting Domijn

Ontwerp: 2012-2013

Projectstatus: Prijsvraag

Toelichting: De wijk Bijvank, een typische jaren zestig wijk, krijgt een facelift. De stedenbouwkundige structuur wordt verbeterd en een deel van de woningen wordt vervangen door nieuwbouw. Enkele woningen krijgen alleen een nieuwe schil. Het hele gebied is in verschillende fases (stempels) onderverdeeld. Door de hele wijk heen zullen witte volumes op zwarte plinten het beeld domineren, echter krijgt ieder stempel binnen deze randvoorwaarden haar eigen karakteristieken. Voor stempel 4 en 5 hebben wij een ontwerp gemaakt waarbij we in eerste instantie uitgegaan zijn van de benadering van de woningen. Deze is veelal tweezijdig en daarom hebben wij gemeend woningen met twee entrees te moeten ontwerpen. Daarnaast laten de verschillen tussen de twee stempels zich het best kenmerken door het verschil tussen een appel en een sinaasappel. Als je een appel doorsnijdt, zie je geen dikte van de schil terwijl je bij de sinaasappel duidelijk een witte rand ziet. Dit komt tot uitdrukking in de gevels bij de diverse woningen.