• De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht

De Bongerd Utrecht

Utrecht, Leidsche Rijn

genomineerd voor de Rietveldprijs 2011

Locatie: Bakemastraat

Programma: 5 vrijstaandewoningen

Opdrachtgever: Ovast

Ontwerp: 2005

Bouw: 2006-2007

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Op een fraaie locatie in deelplan ’t Zand van Leidsche Rijn ligt de Bongerd, een deelgebied waar wij diverse woningtypen hebben ontworpen. De Bongerd is geen loze term. In het plangebied zijn boomgaarden, meidoornhagen en sloten behouden gebleven om een plezierige woonomgeving te creëren. Het referentiebeeld bestond uit de afwisseling in negentiende eeuwse straatwanden gecombineerd met moderne zakelijke architectuur. Het gebied grenst op een aantal plaatsen aan de bestaande structuur met de boerderijen en tuinderswoningen. Die hebben als referentie gediend voor deze vijf woningen die daar qua grootte en schaal op aansluiten. Kenmerkend zijn de lage gootlijn en de ‘agrarische’ dakhelling die voortkomt uit de 3-4-5-steek. De afdekking met riet voor de laatste woning was een stedenbouwkundige randvoorwaarde. Het programma ging uit van vijf identieke woningen. Door subtiele verschillen en verdraaiingen ontstaat er toch een afwisselend beeld. Een oud concept in een modern jasje. De compact ogende woningen hebben verrassend veel binnenruimte.