• De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht
  • De Bongerd Utrecht

De Bongerd Utrecht

Utrecht, Leidsche Rijn

genomineerd voor de Rietveldprijs 2011

Locatie: Parkzichtlaan, Utrecht

Programma: 159 eengezinswoningen

Opdrachtgever: Ovast

Ontwerp: 2005-2007

Bouw: 2008-2009

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Het referentiebeeld bestond uit de afwisseling in negentiende eeuwse straatwanden gecombineerd met moderne zakelijke architectuur. Achter de monumentale parkwand zijn de woonblokken van de Bongerd deels georiënteerd op de straat en deels op groengebieden. In de gevelwanden langs de woonstraten brachten we variatie aan door vooral aan de voorzijde met de kap- en goothoogte te spelen. Hierdoor ontstaat een samenhangende compositie, waarbinnen afzonderlijke woningen op subtiele wijze een eigen identiteit hebben. De woningen grenzend aan het groen zijn voorzien van veranda’s en warme houten gevels. De veranda zone beidt de mogelijkheid voor erkers en balkons. Door deze opties ontstaat een afwisselend gevelbeeld. De groene gebieden zijn autovrij en functioneren als een collectieve tuin en verblijf gebied.