• COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide
  • COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide

COFFEE, kavel 1.2 Hoge Weide

Utrecht, Leidsche Rijn

Locatie: Karamelweg e.o. Hoge Weide, Utrecht

Programma: 35 grondgebonden woningen

Opdrachtgever: Bemog Projectontwikkeling Almere B.V.

Ontwerp: 2016

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: COFFEE is een plan wat gekenmerkt wordt door de variatie; op 35 woningen 17 verschillende types. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft het toepassen van verschillende architectonische eenheden die op minimaal drie kenmerken verschillend zijn. In ons geval, toepassing van verschillende kleuren metselwerk, verschillende gevelindelingen en verschillende goot en/of bouwhoogtes. Daarnaast is aan de Karamelweg ook nog onderscheid gemaakt in de overgang van openbaar naar privé. Door steeds een vast kader toe te passen waarbinnen kopers zelf ook nog kunnen variëren in de gevelindeling ontstaat, ondanks alle variatie, wel een samenhangend geheel.