• Bos- en Heidekwartier Ede
  • Bos- en Heidekwartier Ede
  • Bos- en Heidekwartier Ede
  • Bos- en Heidekwartier Ede
  • Bos- en Heidekwartier Ede

Bos- en Heidekwartier Ede

Ede

Locatie: Simon Stevin Kazerne veld 2, Ede

Programma: 16 bosrandwoningen, 25 sociale koopwoningen, 9 koopwoningen

Opdrachtgever: Kelderman Bouw

Aannemer: Kelderman Bouw

Ontwerp: 2016

Bouw: 2019-2020

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Veld SSK2 is een unieke locatie, op de rand van het kazerneterrein met letterlijk het heidelandschap in de achtertuin. Dit heidegevoel wordt zoveel als mogelijk naar binnen getrokken door veel ruimte voor groen te reserveren, informele paden in de centrale groene as, erfafscheidingen in combinatie met beplanting en parkeren ingebed in groen. De rijenwoningen in het middengebied kenmerken zich door de versprongen rooilijnen en gootlijnen. Doordat de bouwblokken opgeknipt worden, wordt niet alleen de korrel van de bebouwing verkleind maar ontstaat er tevens ruimte voor groene intieme hofjes. Het parkeren wordt deels op eigen terrein opgelost en waar dit niet mogelijk is, vormen zich groene parkeerkoffers waarbij auto’s zoveel mogelijk op een groene manier aan het zicht onttrokken worden. Een vast ritme van openingen waarbij kopers zelf de invulling kunnen kiezen, draagt bij aan het in stand houden van een samenhangend geheel met individuele herkenbaarheid op het laagste schaalniveau.

Aan de noordelijke bosrand zijn speciale woningen ontworpen die letterlijk met de voeten in het zand staan. Een carport voor twee auto’s met daarnaast een meeontworpen poort met huisnummer, brievenbus en bel vormen de toegang van de woningen. Via een loper door de besloten tuin bereikt men de entree van de woning. De achter elkaar geplaatste trappen achter de entree maken dat je meteen weer naar het licht en het bos kijkt. Middels de erker op de tweede verdieping stap je letterlijk het bos in. Aan de noordoostelijke rand zijn in dezelfde stijl twee-onder één-kapwoningen ontworpen die goed aansluiten op de losse kavels. Door middel van natuurlijk materiaal gebruik in zowel de woningen als erfafscheidingen verloopt de overgang van bebouwing naar openbaar gebied en naar het bos en heide zo vloeiend mogelijk.