Oplevering eerste H-flat

Oplevering eerste H-flat

Samen met opdrachtgever De Goede Woning en bouwbedrijf Nikkels is woensdag stilgestaan bij de oplevering van het eerste van de zes te bouwen H-flats in Apeldoorn.

Voor TVA begon dit als een opdracht voor een grootschalige renovatie van de kenmerkende H-flats, maar al snel bleek dat er op bouwfysisch en bouwtechnisch grote ingrepen nodig waren om te voldoen aan de moderne eisen dat sloop en nieuwbouw de enige optie was. Maar dan wel met behoud van het karakter en de herkenbare vorm van de H-flats.