Omgevingsvergunning voor Mooi Leven Huis

Omgevingsvergunning voor Mooi Leven Huis

Het ontwerp voor het Mooi Leven Huis in Bennekom is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers. Deze week is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Momenteel wordt bestaande bebouwing gesloopt. De bouw start begin 2019.

lees meer