Disclaimer emailberichten

Aan de juistheid van dit bericht is zoveel mogelijk aandacht besteed. De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Eventuele bijgaande bestand(en) zijn door TVA architecten geproduceerd en worden op uw verzoek aan u ter beschikking gesteld als onderlegger voor de door u te verrichten (teken)werkzaamheden. De 'Theo Verburg Architecten' tekenhoofden dient u te verwijderen en de hieruit geproduceerde bestanden dient u te voorzien van uw eigen bedrijfskenmerken. Het auteursrecht blijft voorbehouden aan TVA architecten.

Ingebruikneming door de afnemer (de geadresseerde) vrijwaart deze TVA architecten voor de navolgende zaken:
- verschillen in 'getekende maten' en 'gemaatvoerde maten';
- voor latere wijzigingen in onze bestanden ten opzichte van reeds verstrekte bestanden;
- de aanwezigheid van eventuele virussen en/of beschadigingen;
- schade en kosten die ontstaan door wijzigingen, aanvullingen, bewerkingen, verstrekking aan derden;
- verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle gegevens die verstrekt worden aan derden c.q. die geproduceerd worden m.b.v. de verstrekte digitale bestanden. De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Theo Verburg Architecten aan derden ter beschikking worden gesteld.

TVA architecten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.