• Waterwijk Woerden
  • Waterwijk Woerden
  • Waterwijk Woerden
  • Waterwijk Woerden

Waterwijk Woerden

Woerden

Locatie: Woerden

Programma: Woningen

Opdrachtgever: Planoform Bebouw

Ontwerp: 2008

Projectstatus: Ontwerp

Toelichting: Waterrijk is dé groeiwijk van Woerden. Woerden wordt bepaald door twee aspecten: haar historie van vestingstad en haar ligging in het Groene Hart. De opdracht bestaat uit 2 blokken met beide de uitdaging om goede oplossingen te bieden voor parkeren. In blok 5 is de parkeeroplossing gevonden door het optillen van de tuinen, met hieronder een parkeerlaag van 2 parkeerplaatsen per woning. Het binnenterrein is verhoogd aangelegd zodat vanuit de tuinen een goede relatie ontstaat met de collectieve tuin. In de basis zijn er 3 breedtes in 2 of 3 woonlagen met mogelijkheden om de woning ruimtelijk aan te passen en een eigen voorgevel te geven. Deze zijn ontworpen als “families” van gevels, gebaseerd op één ontwerpthema per architect. De verkaveling van blok 7 vraagt om een andere aanpak. De ontwerpproblematiek kenmerkt zich door een grote kaveldiepte, het creëren van leven aan de straat en een goede parkeeroplossing. Dit is opgelost door een Z-vormige verkaveling toe te passen. Hierbij ontstaan 2 kwalitatief hoogwaardige woningen met ieder een eigen patio. De ene woning heeft haar patio aan de straatzijde als een diepe voortuin waarin het parkeren is opgenomen. Deze woningen hebben een terras aan de waterzijde. De andere woning heeft haar patio aan de waterzijde en een brede gevel aan de straat. Het parkeren is opgenomen in de bouwmassa en zo ontstaat er ruimte om op de begane grond de leefvertrekken mede aan de straat te situeren. De Z-vormige kavels worden afgewisseld met een type grachtenwoning die de volle kaveldiepte benut. Op de kop van blok 7 bevindt zich een appartementengebouw met een besloten parkeergarage op het maaiveld.