• Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn
  • Patiowon. Apeldoorn

Patiowon. Apeldoorn

Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn

Programma: 20 patiowoningen

Opdrachtgever: Olco Holland Groep

Ontwerp: 2008

Projectstatus: Ontwerp

Toelichting: De opdracht was om een bowlingcentrum te vervangen door een cluster van 20 woningen in jaren ‘30 stijl. Voor het perceel van 50 x 70m betekent dit een extreme dichtheid omdat ook nog het parkeren binnen het veld opgelost moet worden. Om de gewenste dichtheid te halen zijn de randen van het perceel opgezocht. Om deze rand niet te laten verrommelen door niet geconditioneerde tuinen van eengezinswoningen, is gekozen voor patiowoningen met gebouwde buitenruimtes. De ontsluiting vindt plaats vanaf de Anklaarseweg via twee woonstraten waarlangs bebouwing in een U-vorm is gesitueerd. Iedere woning heeft een parkeerplaats op eigen terrein opgenomen in de bouwmassa waardoor het straatbeeld niet wordt gedomineerd door auto’s. Ook de 12 bezoekersparkeerplaatsen zijn zodanig gerealiseerd dat er geen direct zicht is vanuit de woningen.