• Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas
  • Klein Landaas

Klein Landaas

Woudenberg

Locatie: Landaasweg, Woudenberg

Programma: Bedrijfsgebouwen met woningen

Opdrachtgever: Kuin Vastgoed b.v.

Aannemer: Bruil Bouwbedrijf Ede

Ontwerp: 2006-2008

Bouw: 2007

Projectstatus: Opgeleverd

Toelichting: Basisgedachte achter dit plan is dat kleinschalige woonbebouwing langs de randen van het gebied aansluit op de omringende bebouwing, terwijl de wat grootschaliger bedrijfshallen aan een interne ontsluitingsweg zijn gesitueerd. Op de noordoosthoek, het belangrijkste ontsluitingspunt van het gebied is een kleinschalig kantoorgebouw gepland.