• Gemeentewerf Ede
  • Gemeentewerf Ede
  • Gemeentewerf Ede
  • Gemeentewerf Ede
  • Gemeentewerf Ede

Gemeentewerf Ede

Ede

Locatie: Ede

Programma: Gemeentewerf

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Ontwerp: 2009

Projectstatus: Ontwerp

Toelichting: Het perceel van de gemeentewerf ligt aan de noordrand van Ede op de overgang van begraafplaats en industrie. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt de bebouwing opgenomen in een groen talud, waardoor op een natuurlijke manier een afscheiding ontstaat tussen het crematorium en de begraafplaats aan de ene kant en de industriële bebouwing aan de andere kant. Uitgangspunt is één dakvorm over alle programmaonderdelen. Het dak bereikt met een groots gebaar bij de ingang van het terrein z’n hoogste punt. Hiermee ontstaat een duidelijk herkenbare entree. Het terrein is zo ingericht dat een logische circulatie ontstaat. Voor het gebouw ligt een groene zone met opstelplaats voor vrachtverkeer, zodat de toegangsweg niet geblokkeerd kan worden als men voor de poort moet wachten.